Web Interstitial Ad Example

Điều khoản & Thể thức cuộc thi “Trade Xuân Thưởng Tết” cùng Bitfinex /The Lunar New Year Competition Terms and Conditions

[ad_1]

Điều khoản & Thể thức cuộc thi “Trade Xuân Thưởng Tết” cùng Bitfinex /The Lunar New Year Competition Terms and Conditions

Cuộc thi Trade Xuân Thưởng Tết chỉ dành cho người dùng Bitfinex tại Việt Nam, có quốc gia đăng ký tài khoản là Việt Nam.

Để tham gia, người chơi phải đăng ký qua biểu mẫu sau.

Cuộc thi Trade Xuân Thưởng Tết bắt đầu vào Thứ Sáu, ngày 19/01/2024 lúc 00:00 (GMT+7) và kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 02/02/2024 lúc 23:59 VNT (GMT+7).

Người tham gia phải Xác minh tối thiểu cấp Cơ bản Plus để tạo tài khoản phụ và tham gia cuộc thi.

Người tham gia chỉ được đăng ký MỘT tài khoản Giao dịch mô phỏng. Xem video hướng dẫn cách tạo tài khoản phụ và nạp tiền vào tài khoản.

Nạp vốn ảo vào tài khoản mô phỏng MỘT LẦN DUY NHẤT số tiền 333 USDt hoặc 333 USD

Người tham gia có thể giao dịch cả Spot Phái sinh trong môi trường Giao dịch mô phỏng.

Hạn chót điền form đăng ký tham gia cuộc thi là 48 giờ trước khi cuộc thi kết thúc. Người chơi nộp form đăng ký trong 48 giờ cuối sẽ bị loại. 

Người tham gia phải đóng tất cả các vị thế và quy đổi thành USD hoặc USDt trước Thứ Sáu, ngày 02/02/2024 lúc 23:59 VNT (GMT+7). Chỉ số dư USD hoặc USDt đã quy đổi mới hợp lệ xét thưởng.

1. Ba giải nhất:

Top 3 người giao dịch có lợi nhuận cao nhất sẽ được thưởng dựa trên lợi nhuận đạt được trong môi trường Giao dịch mô phỏng. Tổng tiền thắng giải tối đa là 3,333 USD và sẽ chuyển vào ví chính tài khoản của Top 3 người thắng cuộc.

Ví dụ:

Hoàng, TuấnNgọc đều bắt đầu cuộc thi với số vốn mô phỏng là 333 USD và kết thúc cuộc thi trong Top 3 với số dư lần lượt là 999 USD, 1000 USD, 2000 USD trong môi trường Giao dịch mô phỏng. Hoàng sẽ được thưởng 666 USD tiền thật vào ví của mình. Tuấn sẽ được thưởng 667 USD tiền thật vào ví của mình. Và Ngọc sẽ được thưởng 1667 USD tiền thật vào ví của mình.

Trong trường hợp tổng tiền thắng của Top 3 người chơi dẫn đầu vượt quá hạn mức giải thưởng, 3,333 USD sẽ được chia tỷ lệ cho những người chiến thắng dựa trên lợi nhuận của người chơi đó so với tổng lợi nhuận do Top 3 người chơi đạt được.

Cụ thể:

Hoàng, TuấnNgọc đều bắt đầu cuộc thi với số vốn mô phỏng là 333 USD và kết thúc cuộc thi trong Top 3 với số dư lần lượt là 1333 USD, 2333 USD, 3333 USD trên môi trường Giao dịch mô phỏng. Hoàng sẽ được thưởng 555,5 USD tiền thật vào ví của mình. Tuấn sẽ được thưởng 1111 USD tiền thật vào ví của mình. Và Ngọc sẽ được thưởng 1666,5 USD tiền thật vào ví của mình.

2. Bitfinex lì xì

Tất cả người tham gia điền form đăng ký và giao dịch trong cuộc thi sẽ nhận được Bao lì xì Hồng may mắn từ Bitfinex trị giá 333 SATs như một phần lì xì may mắn đón Tết.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, những người tham gia hoàn thành KYC mức Trung cấp sẽ nhận được Bao lì xì Đỏ trị giá 888 SATs.

Người chơi chỉ được nhận hoặc bao lì xì hồng 333 SATs hoặc bao lì xì đỏ 888 SATs.

Những người thắng cuộc sẽ được công bố trong vòng 03 ngày làm việc sau khi cuộc thi kết thúc.

Tiền thưởng sẽ được chuyển đến tài khoản chính của người chiến thắng trong vòng một tuần sau thông báo.

Mọi gian lận sẽ dẫn đến việc bị loại. Vi phạm Điều khoản Dịch vụ của Bitfinex, vi phạm Chính sách Quy tắc Giao dịch của Bitfinex, hay vi phạm Quy Tắc Tham Gia Chiến Dịch Chung sẽ dẫn đến việc bị loại.

Bitfinex có quyền chủ động loại các thí sinh vi phạm bất cứ các thể thức trên.

Nhân viên của Bitfinex không được nhận giải từ cuộc thi.
Tham gia cộng đồng Bitfinex Việt Nam để tìm hiểu thêm về thể lệ và cập nhật sớm nhất các ưu đãi độc quyền khác dành riêng cho người dùng Việt:  TG Chat | Facebook | Discord

The Lunar New Year competition is offered only to Vietnamese customers on Bitfinex whose registered country is Vietnam. 

Customers must sign up through this form link to participate in the competition.

The Lunar New Year Trading competition launches on Friday, January 19th, 2024 at 00:00 VNT (GMT+7) and ends on Friday, February 2nd, 2024 at 23:59 VNT (GMT+7).

Participants must reach Basic Plus Verification Level to create a sub account and join the competition. 

Each participant must sign up ONLY ONE Paper Trade sub-account. Watch this video for instructions on how to create a sub-account and refill your balance.

Each participant must deposit to your sub account ONLY ONCE during the campaign period with 333 USDt or $333 USD. No reloading is allowed during the campaign period.

Participants can trade both Spot and Derivatives on the Paper Trade environment.

Deadline for entering the competition is 48 hours before the competition ends. Participants whose form entries occur in the last 48 hours of the competition period will be disqualified.

Participants must close all of their open positions and all assets in the account need to be exchanged to USD or USDT before Friday, February 2nd, 2024 at 23:59 VNT (GMT+7). Only settled USD and USDT balances will be included in the calculation of the account value.

1. Top 3 prizes: 

Top 3 biggest traders by profit will be rewarded the profits they generate on the paper trade environment to their main wallet.
Total winnings are capped at $3333.

For example:
Hoang, Tuan and Ngoc all start the competition with $333 paper capital and end the competition as top 3 with $999, $1000, $2000 balance respectively on the Paper Trade environment.
Hoang will be rewarded $666 real money to his wallet. Tuan will be rewarded $667 real money to his wallet. And Ngoc will be rewarded $1667 real money to her wallet.

In the situation where the total of top 3 traders’ winnings break the cap, $3333 will be divided proportionally among winners based on how large the share of their profit is to the total profit generated by the top 3.

For example:
Hoang, Tuan and Ngoc all start the competition with $333 paper capital and end the competition as top 3 with $1333, $2333, $3333 balance respectively on the Paper Trade environment.
Hoang will be rewarded $555.5 real money to his wallet. Tuan will be rewarded $1111 real money to his wallet. And Ngoc will be rewarded $1666.5 real money to her wallet.

2. Red pockets

All participants who fill out this form and trade in the competition will be given a lucky red pocket from Bitfinex of 333 SATs as a token of luck for your Tet holiday.

Special red pockets of 888 SATs will be given to participants who reach Intermediate level KYC during the campaign period. 

Participants can only receive either a red pocket of 333 SATs or a red pocket of 888 SATs but not both.

Winners will be announced within 3 business days after competition ends. 

Winnings will be credited in USD to winners’ main accounts within one week of announcement. 

Any attempt of cheating will result in disqualification. Violation of Bitfinex Terms Of Service, the Bitfinex Trading Rulebook, or the Bitfinex General Rules for Competitions will result in disqualification.

Bitfinex reserves the ability to disqualify participants at our own discretion upon any violation of above terms.

Bitfinex staff can not participate in the competition.

Join the Bitfinex Vietnam communities to learn more about the Paper Trade competition and be the first to know of other exclusive offers for Vietnamese customers: TG Chat | Facebook | Discord

[ad_2]

Source link